KONTAKT O NÁS PŘIDAT K OBLÍBENÝM
HLEDAT:
e-shop zdarmae-shop zdarma
 
e-shop zdarma
KategorieReklama:
Reklamace

Možnost vrácení zboží bez udání důvodu:
Zákazník (spotřebitel) má právo zboží zakoupené prostřednictvím našeho internetového obchodu bez udání důvodu do 14 dnů po jeho doručení vrátit. Zakoupené zboží nesmí být žádným způsobem poškozené, nijak znehodnocené a nesmí nést žádné známky používání. Musí být dostatečně zabalené a odeslané nejpozději 14. den od data doručení zákazníkovi na adresu provozovatele. Po jeho doručení bude zákazníkovi zaslána částka (nejpozději do 30 dnů) odpovídající plné kupní ceně (bez poštovného) zakoupeného zboží na jím udané číslo bankovního účtu, případně v hotovosti poštovní složenkou nebo jinak na základě vzájemné dohody.

Záruky a reklamace:
Záruka na zboží prodávané prostřednictvím internetového obchodu se řídí a je v souladu s platnou legislativou. Nedílnou součást záručních podmínek tvoří záruční podmínky výrobce. Pokud by záruční podmínky výrobce zasahovaly do práv spotřebitele, jsou pro spotřebitele závazné pouze v rozsahu nezhoršujícím zákonný standard spotřebitelských práv. Reklamace je podmíněna průkazností nákupu reklamovaného zboží v internetovém obchodě Sforzaceshop, čehož důkazem je zejména daňový doklad nebo faktura.
Reklamace, kterou uplatňuje zákazník (spotřebitel) bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Prodávající odpovídá kupujícímu (spotřebiteli) za to, že prodávaná věc je při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Pokud není věc při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, má kupující práva na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídající kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci nebo její opravou. Není-li takový postup možný (nelze-li splnit kupujícího požadavek), může kupující požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během 6 měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud se neprokáže opak nebo to neodporuje povaze věci.

Při výskytu odstranitelné vady má kupující nárok na její odstranění bez zbytečného odkladu. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit.

Při výskytu neodstranitelné vady, která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo může od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat (v praxi se třetí stejná vada či čtvrtá vada jakákoli považuje za důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady jako v případě neodstranitelné vady). Pokud se jedná o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

Uplatnění reklamace:
Zákazník zašle nebo doručí osobně zboží na adresu provozovny internetového obchodu spolu s popisem závady, daňovým dokladem (fakturou) a zpáteční adresou. Po vyřízení reklamace bude zboží připraveno k zaslání nebo k vyzvednutí.

Adresa k zasílání reklamací a vrácení zboží:
Vladimír Zouhar
Kotvrdovice 314
679 07 Kotvrdovice
Telefon: +420 723 523 152
E-Mail: sforzaceshop@seznam.cz


                                                             

4177 návštěvníků

Tento e-shop využívá systém eshop-zdarma.cz!